Passiv inkomst

Vad är passiv inkomst?

Passiv inkomst är en inkomst som erhålls utan aktivt arbete. Det innebär att du lägger ner tid och arbete på ett projekt med en förhoppning att det kommer ge kontinuerlig inkomst även efter att projektet är avslutat.

  • Aktiv inkomst är t.ex baserat på hur många timmar du arbetat.
  • Passiv inkomst är när ditt projekt genererar pengar trots att du inte längre arbetar aktivt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>